HÄMEENLINNAN SEUDUN TYÖVALMENNUS­SÄÄTIÖ LUOTSI

Työvalmennussäätiö Luotsissa me edistämme ja vahvistamme valmennuksen ja ohjauksen keinoin asiakkaiden osallisuutta, oppimista, työelämävalmiuksia ja työllistymistä arvoihimme perustuvia menetelmiä hyödyntäen.

LUOTSI – SILTA OSALLISUUTEEN, POLKU TULEVAISUUTEEN

Luotsissa asiakkaat saavat kokea omalta kannaltaan merkityksellisiä kokemuksia ja tämän kokemuksen pohjalta he oppivat ottamaan vastuuta omaa elämäänsä koskevista asioista. Asiakkaille annetaan heidän kykyjensä mukaisia vastuullisia rooleja työntekijänä, oppijana, vertaisena ja kuntoutujana palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä sekä arvioinnissa.

Luotsi-säätiön eri yksiköissä tehdään tilaus ja alihankintatöitä. Tarjoamme palvelujamme ja työvoimaa yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden käyttöön.

Luotsi-säätiö tuottaa palveluita koko Hämeenlinnan seudulle.

Säätiön palveluksessa on noin 40 ohjaus- ja toimihenkilöä. Neljässä yksikössä on päivittäin yhteensä noin 250 henkilöä eri toimintojen piirissä.


tyhjennysmyynti.png


oktetti.png
      kauppakamari.png