SÄÄTIÖ

Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsissa me edistämme ja vahvistamme valmennuksen ja ohjauksen keinoin asiakkaiden osallisuutta, oppimista, työelämävalmiuksia ja työllistymistä arvoihimme perustuvia menetelmiä hyödyntäen.

Luotsissa asiakkaat saavat kokea omalta kannaltaan merkityksellisiä kokemuksia ja tämän kokemuksen pohjalta he oppivat ottamaan vastuuta omaa elämäänsä koskevista asioista. Asiakkaille annetaan heidän kykyjensä mukaisia vastuullisia rooleja työntekijänä, oppijana, vertaisena ja kuntoutujana palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä sekä arvioinnissa.

Luotsi-säätiön eri yksiköissä tehdään tilaus ja alihankintatöitä. Tarjoamme palvelujamme ja työvoimaa yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden käyttöön.

Luotsi-säätiö tuottaa palveluita koko Hämeenlinnan seudulle.

Säätiön palveluksessa on noin 40 ohjaus- ja toimihenkilöä. Kuudessa yksikössä on päivittäin yhteensä noin 250 henkilöä eri toimintojen piirissä.


ARVOT

Tahto tehdä yhdessä
Asiakkaan kasvaminen vastuullisuuteen osallisuuden, onnistumisten ja merkittävien kokemusten kautta on päämäärämme. Työskentelemme yhdessä heidän kansaan mahdollistaen kasvun. Kohtaamme toisemme luottaen ja kunnioittaen. Puhumme ja käyttäydymme arvostavasti muistaen hyvät tavat.

Tahto kehittyä
Pyrimme tekemään asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastelemme jatkuvasti, uusimpaan tietoon peilaten, työtapojamme ja palveluitamme. Olemme avoimia uusille ideoille ja rohkeita kokeilemaan uusia asioita, vaikka kokeilut joskus epäonnistuvatkin.

Into tehdä asioita
Tartumme innolla uusiin asioihin ja haluamme tehdä asiat hyvin. Suhtaudumme haasteisiin ”ratkaistavina asioina” ja olemme ylpeitä tästä asenteesta.

Arvostus omasta työstä
Kaikessa mitä teemme, pyrimme ammattimaisuuteen ja laadukkaaseen työhön. Haluamme, että jokainen työntekijä ja asiakas arvostaa ja on ylpeä työskentelystään Luotsissa.

Huomio kestävässä kehityksessä
Toimimme tavalla, jonka päämääränä on turvata tulevaisuudessa yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisin. Otamme päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmisen ja talouden.

 

MISSIO

Työvalmennussäätiö Luotsissa me edistämme ja vahvistamme valmennuksen ja ohjauksen keinoin asiakkaiden osallisuutta, oppimista, työelämävalmiuksia ja työllistymistä arvoihimme perustuvia menetelmiä hyödyntäen.

 

VISIO

LUOTSI – SILTA OSALLISUUTEEN, POLKU TULEVAISUUTEEN
Luotsissa asiakkaat saavat kokea omalta kannaltaan merkityksellisiä kokemuksia ja tämän kokemuksen pohjalta he oppivat ottamaan vastuuta omaa elämäänsä koskevista asioista. Asiakkaille annetaan heidän kykyjensä mukaisia vastuullisia rooleja työntekijänä, oppijana, vertaisena ja kuntoutujana palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä sekä arvioinnissa.


LUOTSI-SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf 2,01 Mt) avautuu uuteen ikkunaan tästä.


SÄÄTIÖN HALLITUS


Luotsi-säätiön toiminta alkoi 1.4.2004.

Säätiön perustajina ovat:
Hämeenlinnan kaupunki
Seutukeskus Oy Häme
Invalidiliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Sininauhaliitto ry
Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Etelä-Hämeen Tukipiiri ry

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO (2018) ON SEURAAVA:

Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
jäsen: Hannu Laatunen - hallituksen puheenjohtaja
varajäsen: Anne Soittila
 
Sininauhaliitto ry
jäsen: Sirpa Pöllönen
varajäsen: Anne Hyyrynen
 
Hämeenlinnan kaupunki
jäsen: Botond Vereb-Dér
varajäsen: Mika Einiö
jäsen: Vesa Kaloinen
varajäsen: Juha Tuomi
 
Suomen Mielenterveysseura ry
jäsen:
varajäsen:
 
Etelä-Hämeen Kehitysvammaisten Tukipiiri ry
jäsen: Arvo Järvinen - varapuheenjohtaja
varajäsen: Pentti Nyman