LUOTSI-SÄÄTIÖ KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT TUOTANNOLLISILLA JA TALOUDELLISILLA SYILLÄ

Hämeenlinnan kaupungin 456.000 € palveluhankintaleikkaukset vuosille 2019–2020 (Kaupunginhallituksen päätös 22.10.2018) ovat johtaneet tarpeeseen yhteistoiminaneuvotteluiden käynnistämiseksi Luotsi-säätiössä tuotannollistaloudellisilla syillä.

Tämän hetken tietojen mukaan työn olennainen ja pysyvä vähentyminen koskee vaikeimmin työllistyvien työllisyyspalveluiden (työkokeilu ja palkkatuettu työ) järjestämistä.

Tämän hetken tietojen mukaan työn olennainen ja pysyvä vähentyminen ei koske Luotsin järjestämää mielenterveys-, vammais- sekä kuntouttavaan työtoimintaan liittyvää valmennusosaamista.

Ohjaavan ja hallintohenkilökunnan vähennystarve on alustavasti arvioitu olevan noin 10 henkilöä.

Palkkatukityösuhteet Luotsissa, mukaan lukien oppisopimusperusteiset työsuhteet, päättyvät, kun ne työsopimuksen mukaan päättyvät. Palkkatukityösuhteet päättyvät noin 25 henkilöltä.

Yhteensä Hämeenlinnan kaupunginhallituksen päätöksen 22.10.2018 välittömät vaikutukset Luotsissa ovat alustavan arvion mukaan noin 35 työpaikkaa.

Ennakoitujen henkilövähennysten vaikutuksista Luotsin tarjoamiin palveluihin tiedotetaan myöhemmin.

Neuvottelut Hämeenlinnan kaupungin kanssa jatkuvat muun muassa Luotsin in-house -asemasta.