TUETTU TYÖ

Tuettu työ

Avotyötä on tehty Hämeenlinnassa jo vuodesta 1973. Avotyöntekijä huomioidaan omana ainutkertaisena yksilönään. Työtä räätälöidään avotyöntekijän tarpeista käsin.

Työstä tulee saada onnistumisen iloa, arvostusta, sekä tyydyttää tarve saada kuulua sosiaaliseen ryhmään. Tämä kohottaa itsetuntoa ja kasvattaa itseluottamusta ja näin ollen elämänlaatu kohoaa, josta seuraa hyvänolon tunnetta.

Työnantaja ja muut työpaikan työntekijät ovat myös avainasemassa avotyöntekijän työn onnistumisessa. He joutuvat antamaan myös oman panoksensa "peliin". Mitä suurempi ja lujempi on ympärillä oleva tukiverkosto, sitä paremmat mahdollisuudet ovat onnistua.

Työviikko on kestoltaan yleisesti viisi päivää 4 - 6 tuntia / päivä, mutta mahdollista on tehdä lyhempääkin viikkoa. Työstä maksetaan kuukausittain työosuusrahaa ja lomaa on viisi viikkoa vuodessa.

Avotyöntekijät toimivat yleisesti erilaisissa siivous-, keittiö-, toimisto-, tai kiinteistöhuoltoon liittyvissä avustavissa tehtävissä.

Avotyönohjaajan tehtävänä on kiertää työkohteissa ohjaamassa, opastamassa sekä tukemassa avotyöntekijää työssään ja toimia yhdyshenkilönä sekä tiedottajana työpaikan, Työtoiminta Viisarin ja omaisten välillä, huomioida tilanne kokonaisvaltaisesti. Avotyönohjaajan käyntikerrat työkohteissa vaihtelevat 1 krt / viikossa, 1 krt / 2 viikossa tai tarpeen vaatiessa, vaikka päivittäin.

Pia Santamäki
Ohjaaja
puh. 040 869 6256