VALMENNUSPALVELUT

Valmennuspalvelut

Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti nuoret alle 29-vuotiaat henkilöt, jotka tarvitsevat jollain elämän osa-alueella erityistä apua, tukea tai voimistamista.

Tavoitteena on valmentautujan tietojen ja taitojen lisääminen arjenhallinnan tukemiseksi.


TERVEYSVALMENTAJA

Yksilö- ja ryhmäohjausta asiakkaiden terveyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Työ- ja toimintakyvyn mittaukset. Ohjatut liikuntaryhmät (esim. kuntosali, sulkapallo, sähly). Liikuntapäivät.

Antti Pietilä
Terveysvalmentaja
puh. 044 089 8924


TALOUSOHJAUS

Talousohjauksemme on asiakkaillemme tarkoitettu matalan kynnyksen talousohjaus, jossa asiakas saa neuvoja ja ohjausta talous-ja velkaongelmien ratkaisemiseksi. Talousohjauksen yksilövalmentaja neuvoo ja avustaa asiakkaitamme mm. velkojen maksuongelmissa ja velka-asioiden hoidossa, velkojen eri järjestelyvaihtoehdoista, neuvotteluissa velkojien kanssa, avustaa velkajärjestelyhakemusten laadinnassa ja antaa yleistä neuvontaa raha-asioiden hoidossa, sekä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa. Kaikki tämä tapahtuu asiakkaan ehdoilla.

Merja Kilpiäinen
Yksilövalmentaja
puh. 044 089 9052


REITTI AMMATTIIN -PALVELU

Reitti ammattiin -palvelu on Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin hallinnoima ja Uudenmaan ELY - keskuksen ja Hämeenlinnan kaupungin rahoittama tuetun oppisopimuskoulutuksen palvelu.

Kehitämme Luotsi-säätiössä tuettua oppisopimuskoulutusta ja workshop - toimintaa yhteistyössä Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston, Koulutuskeskus Tavastian, Hämeenlinnan TE - toimiston ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Pyrimme yhdessä madaltamaan kynnystä lähteä opiskelemaan ammattia tai jatkaa keskeytyneitä opintoja. Räätälöimme oppisopimuskoulutuksen opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan.

17-28 –vuotiaille tukea, apua ja neuvoja. Joustavien ja vaihtoehtoisten opintopolkujen suunnitteluun. Työpajalla kerrytettävään ammatilliseen osaamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Tuettuun oppisopimukseen. Peruskoulun päättötodistuksen suorittamiseen ja arvosanojen korottamiseen yhteistyössä Otavan opiston nettiperuskoulun kanssa.

Palvelun kautta voidaan järjestää tutustumiskäyntejä työpaikkoihin ja oppilaitoksiin. Tutustumiskäynnit mahdollistavat tutustumisen erilaisiin työtehtäviin, ammatteihin ja työympäristöihin sekä yksilöllisen perehtymisen suunnitelmaasi ammattialan opiskeluun ja oppilaitoksen tarjoamiin tukimuotoihin.

Avaa tästä; tutkinnonosat, jotka Luotsin asiakkaat voivat kokonaisuudessaan suorittaa (PDF 103kt).

Mari Leskinen
Yksilövalmentaja
puh. 0400 576 734

Hanna Rantala
Yksilövalmentaja
puh. 040 650 1626


MEDIA

MEDIA - KOULUTUS on virallinen ECDL-testikeskus.

eKansalainen on ECDL-tutkintojärjestelmään kuuluva perustutkinto. Se on suunnattu kaikille, jotka haluavat oppia hyödyntämään tietokonetta ja verkkopalveluita jokapäiväisessä elämässään: henkilöt, joilla ei ole juuri aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta, mutta jotka haluavat oppia tämän päivän tietoyhteiskunnassa vaadittavia tietoteknisiä perustaitoja.

ECDL-perustutkinnot on suunnattu henkilöille, joilla on tietokoneen peruskäyttö (esim. hiiren käyttö) on jo tuttua, ja he haluavat hyödyntää paremmin yleisimpiä työelämässä tarvittavia ohjelmistoja ja niiden tarjoamia ominaisuuksia.

ECDL on vapaavalintaisista moduuleista koottava kokonaisuus. Jos olet aiemmin suorittanut ECDL moduuleja, voit täydentää niitä milloin vain kattavammaksi tutkinnoksi. Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen tietoteknisestä osaamisestaan.

ECDL-tutkinnon perusmoduuleita ovat mm.: (1) Laitteisto & käyttöjärjestelmä, (2) Tekstinkäsittely, (3) Taulukkolaskenta, (4) Tietokannat, (5) Esitysgrafiikka ja (6) Verkkoviestinnän perusteet.

Leena Pelto
Työvalmentaja
puh. 044 089 9070


SOTE-PAJA

Tavoitteena on tarjota vanhustyöstä kiinnostuneille asiakkaillemme mahdollisuus tutustua vanhusten parissa tehtävään työhön käytännön kautta, sekä auttaa heitä alan koulutukseen tai työhön hakeutumisessa. Palvelutalojen asukkaille hanke tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa, liikkumiseen liittyvää avustamista sekä erilaisia virkistysretkiä ja tutustumiskäyntejä asukkaiden toiveiden mukaan.