TYÖTOIMINTA

KEITTIÖ JA SIIVOUSPALVELU

Viisarin toimipisteessämme on asiakkaidemme mahdollista harjoitella työelämätaitoja keittiö- ja siivousalan tehtävissä, osallistuen säätiön omien tilojen puhtaanapitoon ja keittiötöihin. Työvalmentajan ohjauksessa asiakkaat huolehtivat siitä, asiakkaiden ja henkilöstön työympäristö pysyy puhtaana ja kahvi- sekä ruokatunnit sujuvat viihtyisästi.

Eija Vanhatalo
Ohjaaja
puh. 045 7731 0013

 

MONITOIMI

Pääosin kierrätysmateriaaleista tehtyjä erilaisia uusiotuotteita.

Heikki Kuusela
Ohjaaja
puh. 044 782 1006

 

KÄDENTAIDOT

Tekstiiliosastolla tehdään perinteisiä suomalaisia käsitöitä niin kangaspuilla kuin myös kutoen ja ommellen. Tuotteita tehdään Viisarin myymälään ja asiakaskohtaisten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tilaustöinä.

Valmistettavia tuotteita: matot, poppanat ja poppanatuotteet, liinat, ristipistotyöt, kudontatyöt ja neuleet

Sirkka-Helinä Huru
Ohjaaja
puh. 040 869 6378

 

TYÖ JA TOIMINTA

Kahden työ- ja toimintaosaston perusajatuksena on tarjota mielekästä ja yksilöllistä sekä virikkeellistä luovaa toimintaa pienissä ryhmissä. Näin voidaan kokea mm aistihavaintoja, onnistumisen elämyksiä, luovaa toimintaa ja mielihyvää.

Vuodenaikojen vaihtelu luonnossa ja erilaiset teemat antavat sisältöä osastojen toimintaan. Ympäristön tapahtumien ja viestintävälineiden seuranta mahdollistavat laadukkaan ja tasa-arvoisen osallistavan toiminnan.

Virikkeellisen toiminnan lisäksi osastoilla tehdään myös alihankintaan liittyviä töitä, jotka tuovat mukanaan erilaisten haasteiden kokemisen.

Maarit Vilppola
Ohjaaja
puh. 040 869 0118

 

Luotsin Työtoiminta Majakka

on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu palveluyksikkö, joka tarjoaa erilaisia työelämään, elämänhallintaan tai omaan kuntoutumiseen tukevia palveluja.

TYÖTOIMINTA
Työtoiminnan tavoitteina on tukea kuntoutujan henkilökohtaista kuntoutumista ja edistää hänen elämänlaatuaan. Henkilökohtaisen kuntoutumisen lisäksi Majakka edistää työelämävalmiuksien kehittymistä.

Työtoiminnan tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Työtoiminnan sisältöinä ja kuntoutumisen välineinä käytetään yhteisöllisyyttä, työn tekemistä, ratkaisukeskeisyyttä, vertaistukea ja virkistäytymistä.

AVOTYÖ
Avotyö toimii työtoiminnan rinnalla tai sen jatkumona. Avotyötoiminta mahdollistaa kuntoutujien työn tekemisen avoimilla työmarkkinoilla heidän omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan. Avotyö ja siihen liittyvä ohjaus suunnitellaan palvelemaan sekä kuntoutujien että työnantajien tarpeita.

Lassi Valkama
Ohjaaja
puh. 044 710 4924