TYÖTOIMINTA

vammaispalvelut.png

Työtoiminta Viisari järjestää pääasiassa kehitysvammaisille henkilöille työtoimintaa sekä Viisarin yksikössä että avotyökohteissa. Työtoiminnan tavoite on tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia tai ainakin pyrkiä säilyttämään nykyinen toiminnallinen taso. Työtoiminta vahvistaa myös sosiaalisia taitoja ja näin edistää asiakkaan elämänhallintaa ja -laatua.


Työtoiminta Majakka on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu palveluyksikkö, joka tarjoaa erilaisia työelämään, elämänhallintaan tai omaan kuntoutumiseen tukevia palveluja.

KEITTIÖ JA SIIVOUSPALVELU

Jakelukeittiön työtehtäviin kuuluvat astiahuolto, kahvitarjoiltavien valmistus / lämmitys, ruuan esille laitto, jakelu ja astioiden poiskorjaus. Keittiöhygienian ylläpito ja ergonomiset työskentelytavat. Ruokajätteiden lajittelu ja kierrätys. Tutustuminen omavalvontaan ja noudatetaan valvontasuunnitelmaa. Harjoitellaan työelämän perustaitoja keittiön työtehtävissä. Opetellaan rahan käsittelyä ja kassakoneen toimintaa. Voidaan suorittaa ammatillisen tutkinnon osia tai osoittaa osaamista tekemällä keittiön työtehtäviä ”osaamistodistus”. Vahvistetaan sosiaalista kanssakäymistä ja kehitetään tiimityöskentelyä.

Siivous- ja puhdistuspalvelu
Yksikön toimitilojen ylläpitosiivousta päivittäin, myös ulkopuoliset siivousalan palvelut. Annamme hyvän perehdytyksen ja asianmukaiset työvälineet. Opetamme puhdistusalaan liittyvien puhdistusaineiden käytön. Ammattitaitoinen työvalmentaja on tukenasi. Voit suorittaa laitoshuoltajan ammatillisen tutkinnon osia tai osoittaa käytännön siivoustyötehtävistä näytön ”osaamistodistus”. Vahvistaa pääsemistä avoimille työmarkkinoille.

Eija Vanhatalo
Ohjaaja
puh. 045 7731 0013


KOKOONPANO JA PURKU

Erilaiset alihankintatyöt (esim. paikallisten teollisuusyritysten tarpeisiin) mm: mekaaniset kokoonpanot sähkölaitteiden komponenttien kokoamista kartonki-, pahvi-, ym kappaleiden taivuttelu, viimeistely ja lajittelu.

Tapio Virtanen
Ohjaaja
040 869 0119

ATK-LAITEMYYNTI JA KÄYTTÖTUKI

Kunnostettuja ja tarkastettuja elektroniikkalaitteita, tietokoneita, näyttöjä, tulostimia ym.

Puh. 044 089 8903


MONITOIMI

Ydinosaaminen ovat pihatyöt (Viisarin yksikön piha-alueet, naapurustojen pihat). Erilaisten työtapojen ja taitojen kehittäminen ja niissä kehittyminen on iso osa arkeamme. Teemme alihankintatöitä. Osallistumme maanantaisin kuntosalilla käymiseen ja keskiviikkoisin on pelivuoro Elenia-areenan tiloissa. Meillä on omasta takaa karaokelaitteet ja käytämme niitä ahkerasti.

Heikki Kuusela
Ohjaaja
puh. 044 782 1006


KÄDENTAIDOT

Hyvässä seurassa rattoisasti rupatellen; Kehitellään uusia kädentaidon -toimintoja ja tekotapoja. Talven tuiskuihin lämpöiset sukat, tumput, myssyt ja kaulaliina. Kierrätys kunniassa, tehdään mm. Vanhoista c-kasettien nauhoista laukkuja ym. Kauniit korut, kudotaan mattoja, poppanoita. Kortteja ystävänpäivään, jouluun, pääsiäiseen. Tuotteita tehdään myös tilauksesta. Jokaiselle halukkaalle löytyy tekemistä - ”vain mielikuvitus rajana”.

Sirkka-Helinä Huru
Ohjaaja
puh. 040 869 6378


TYÖ JA TOIMINTA

Kahden työ- ja toimintaosaston perusajatuksena on tarjota mielekästä ja yksilöllistä sekä virikkeellistä luovaa toimintaa pienissä ryhmissä. Näin voidaan kokea mm aistihavaintoja, onnistumisen elämyksiä, luovaa toimintaa ja mielihyvää. Asiakkaiden panos toiminnassa ja sen suunnittelussa on keskeistä. Mahdollisuus puutarha ja kasvimaatoimintaan. Toimimme jakelukeittiön ”yhteistyökumppanina” valmistamme mm. aamupaloja, leivonnaisia. Hoidamme kokous ja neuvottelukahvitukset.

Vuodenaikojen vaihtelu luonnossa ja erilaiset teemat antavat sisältöä osastojen toimintaan. Ympäristön tapahtumien ja viestintävälineiden seuranta mahdollistavat laadukkaan ja tasa-arvoisen osallistavan toiminnan.

Virikkeellisen toiminnan lisäksi osastoilla tehdään myös alihankintaan liittyviä töitä, jotka tuovat mukanaan erilaisten haasteiden kokemisen.

Maarit Vilppola
Ohjaaja
puh. 040 869 0118


LUOTSIN TYÖTOIMINTA MAJAKKA

Luotsin Työtoiminta Majakka on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu palveluyksikkö, joka tarjoaa erilaisia työelämään, elämänhallintaan tai omaan kuntoutumiseen tukevia palveluja.

TYÖTOIMINTA
Työtoiminnan tavoitteina on tukea kuntoutujan henkilökohtaista kuntoutumista ja edistää hänen elämänlaatuaan. Henkilökohtaisen kuntoutumisen lisäksi Majakka edistää työelämävalmiuksien kehittymistä.

Työtoiminnan tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Työtoiminnan sisältöinä ja kuntoutumisen välineinä käytetään yhteisöllisyyttä, työn tekemistä, ratkaisukeskeisyyttä, vertaistukea ja virkistäytymistä.

AVOTYÖ
Avotyö toimii työtoiminnan rinnalla tai sen jatkumona. Avotyötoiminta mahdollistaa kuntoutujien työn tekemisen avoimilla työmarkkinoilla heidän omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan. Avotyö ja siihen liittyvä ohjaus suunnitellaan palvelemaan sekä kuntoutujien että työnantajien tarpeita.

Saila Palkki

Ohjaaja
044 089 8950

Lassi Valkama
Ohjaaja
044 710 4924