KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

kuntouttava_tyotoiminta.png

Palvelu on tarkoitettu erityisesti nuorille ja aikuisille pitkäaikaistyöttömille. Kuntouttavan työtoiminnan keinoin edistetään tai pidetään toimintakykyä yllä. Tavoitteena on luoda pitkään työttömänä olleille polku avoimille työmarkkinoille parantamalla elämänhallintakykyjä ja työssäkäyntivalmiuksia.

Kuntouttavan työtoiminnan valmennusasiakkaan tavoitteet ja työtoiminnan päämäärä perustuu hänen aktivointisuunnitelmaansa. Palvelu sisältää työtoiminnanohjausta, yksilöohjausta, tilannekartoitusta, toiminnallisen työkyvyn arviointia, palvelunohjausta, ryhmätoimintaa, työelämävalmennusta, työhönvalmennusta sekä tarvittavat verkostopalaverit.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi, Tomppa. Työ -ja toimintakyky- sekä kuntoutusarviointiprosessi Tomppa on tarkoitettu 18-58 vuotiaille työttömille työnhakijoille.

Työtön työnhakija on tilanteessa, joka ei etene koulutus- tai työmarkkinoiden näkökulmasta. Asiakkaalla on hoidon ja kuntoutuksen tarvetta, mutta häneltä löytyy myös motivaatiota tilanteen selvittämiseen. Tomppa työ -ja toimintakyky- sekä kuntoutusarviointiprosessin kokonaiskesto on n. 9-12 kk. Hämeenlinnan kaupunki rahoittaa ja koordinoi sekä vastaa prosessista. Sosiaalityöntekijä kulkee asiakkaan rinnalla koko prosessin ajan.

Jaana Helin
Yksilövalmentaja
puh. 044 500 5018

Mervi Merontausta
Yksilövalmentaja
040 869 0121


KIVA -VALMENNUS

Suomessa kauemmin asuneille maahanmuuttajille, joilla puutteita suomen kielen ymmärtämisessä, lukemisessa, kirjoittamisessa. Suomen kieli opetuksesta vastaa Vanajaveden opiston kieltenopettajat. Käytännön harjoittelut Luotsin eri toimipisteillä keskustellen, kuunnellen, tekemällä. Ryhmän koko 5 – 8 henkilöä. Yhteys ensin omalle sosiaalityöntekijälle.

Lisätietoja antaa Sonja Aarnio puh. 040 869 0104


KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN PAIKKOJA SÄÄTIÖN ERI YKSIKÖISSÄ

Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on tarjolla säätiön jokaisessa yksikössä. Seuraavan ryhmän perehdytyspäivä ilmoitetaan täällä.

Lisätietoja antaa Sonja Aarnio puh. 040 869 0104


LISÄTIETOA PALVELUISTA TYÖTTÖMILLE